Wednesday, August 29, 2012

Bila Kongres Budaya Banjar Ke-3?

Saya melihat-lihat surat khabar yang terbit di Banjarmasin untuk mendapat maklumat tentang Kongres Budaya Banjar Ke-3. Nampaknya belum ada.

Saya tidak tahu bila kongres itu akan diadakan? Adakah pada tahun depan (2013) sebagaimana yang dijadualkan?

Berita tentang pra-kongres pun nampaknya  belum ada. Mungkin belum diadakan lagi?