Wednesday, October 17, 2007

Kongres Budaya Banjar 1

Nampaknya rasmi sudah bahawa Kongres Budaya Banjar 1 akan diadakan di Banjarmasin pada 30 Oktober hingga 1 November 2007 ini.

Dalam laporan Banjarmasin Post pada 23 Ogos 2007 yang lalu ada dinyatakan bahawa kongres ini akan bersifat internasional. "Tokoh adat Banjar" dari Malaysia dan Singapura dikatakan akan diundang menghadirinya.

Sehingga ini saya belum tahu siapa "tokoh adat Banjar" dari Malaysia yang telah diundang untuk menghadiri kongres itu. Saya menduga di antara mereka yang diundang mungkin "pemimpin" atau "tokoh" Persatuan Banjar Malaysia (PBM). (Maaf, jika dugaan ini tidak benar).

Saya ada menghantar satu dua posting dalam laman web Ayuhak Bepandir untuk memaklumkan tentang kongres berkenaan. Tapi respons daripada pelayar laman Ayuhak Bepandir nampaknya tidaklah begitu memberangsangkan. Ini barangkali kerana pemimpin PBM yang saya duga mendapat undangan untuk menghadiri kongres itu tidak pula mempelawa ahli-hli PBM untuk turut sama menghadirinya.

Saya kebetulan menerima surat undangan yang disampaikan oleh Sdr. ersa Fahriyanur melalui emel. Selain itu, Sdr. Taufik Arbain, dosen Unlam, juga ada memaklumkan kepada saya tentang kongres itu. Kepada mereka berdua saya ucapkan berbanyak terima kasih.