Wednesday, August 4, 2010

Lawatan ke Banjar

Khabarnya ada rombongan dari Perak akan mengadakan lawatan ke Banjarmasin pada bulan Disember 2010 yang akan datang. Akan tetapi, pesertanya dihadkan kepada 25 orang sahaja. Tidak diketahui sama ada sudah cukup orang atau belum.

Sementara itu, PBM telah membuat pengumuman melalui laman webnya akan mengadakan rombongan ke Banjar, sempena Festival Budaya Banjar pada bulan September ini. Mudah-mudahan jadi, walaupun barangkali saya tidak dapat turut serta.

1 comment:

Anonymous said...

Dihadangi bubuhan Banjar