Wednesday, May 9, 2007

Jurnal Kebudayaan KANDIL

Jurnal Kebudayaan KANDIL ialah jurnal yang banyak memuatkan makalah tentang Kebudayaan Banjar, dan barangkali memang dimaksudkan sebagai wadah perbincangan tentang Kebudayaan Banjar.

Ia diterbitkan oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK-3) yang berpusat di Banjarmasin, Kalsel.

Saya mengetahui tentang Jurnal ini secara kebetulan sahaja. Saya dapat membeli beberapa keluaran Jurnal ini atas pertolongan seorang pensyarah UNLAM yang kini sedang mengikuti Program Ph.D di UKM.

Setakat ini keluaran Ogos-Oktober 2004 (Edisi 6, tahun II) adalah antara yang paling menarik.Ia antara lain memuatkan makalah berikut:

1. Urang Banjar: Identitas dan Etnisitas di Kalimantan Selatan
Oleh Marko Mahin
2. Islam Banjar: Menguatkan Lokal dan Merespon Global
Oleh Riza Bahtiar
3. Ritual "Basunat": Islam dan Budaya Lokal dalam Upacara Khitan Muslim Banjar
Oleh Noorhaidi Hasan
4. Islam dan Universum-Simbolik Urang Banjar
Oleh Irfan Noor
5. Islam dan Asal-Usul Masyarakat Banjar
Oleh Alfani Daud