Monday, March 17, 2008

Berkunjung ke Banua

Setelah tertangguh beberapa kali, akhirnya sampai juga saya dan isteri ke Banua. Kami pergi pada !0 Mac 2008 dan pulang pada 16 Mac 2008.

Kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua kulaan yang telah menyambut kedatangan kami dan melayan kami serta memberi pelbagai pertolongan kepada kami, khasnya kepada:

1. Anakanda Hj. Rodinah (Dekan Fakultas Pertanian Unlam) dan suaminya Prof. Rasmadi (Rektor Unlam)
2. Anakanda Drs Setia Budhi (dosen Unlam) dan isterinya
3. Adinda Sdr. H.Huzaifah
4. Adinda Syahrudin dan keluarga
5. Adinda M.Ilmi dan keluarga
6. Anakanda Rohmadi dan keluarga
7. Ibu Ir.Asmawati dan suami
8. Anakanda Kursani dan isteri

dan kulaan lain yang namanya tidak dapat saya nyatakan di sini satu persatu.

Kami merasa terharu di atas semua layanan dan pertolongan yang telah diberikan kepada kami. Kami hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya, di samping berdoa semoga Tuhan jualah yang akan dapat membalas budi baik kulaan semua.

Saya bercadang akan menceritakan semua pengalaman saya berkunjung ke Banua ini dalam blog khusus yang baru saya wujudkan, di alamat: http://dibanjar.blogspot.com

Kalau ada sumur di ladang
Dapat kita menumpang mandi
Kalau ada umur yang panjang
Dapat kita bertemu lagi.